Wednesday, September 05, 2012

Formalitati pentru sustinerea tezei de doctorat la TUIASI

În ordinea numerelor de pe tricou:

Pe parcurs:

 • Susţinerea celor 3 rapoarte de cercetare (referate doctorale). După fiecare va trebui completat un proces-verbal care să ateste susţinerea.

 Susţinerea în catedră (până pe 30 iulie pt. programul nostru)

 • Cerere pentru aprobarea susţinerii in catedră, înregistrată la secretariat cu minim (10 sau 14) zile înainte de data susţinerii, însoţită de depunerea tezei. Va urma un mail din partea catedrei in care membrii catedrei vor fi invitaţi să consulte teza.
 • Sustinerea tezei in catedră, la data stabilită. Este necesar un proces verbal care să consemneze susţinerea, comentariile etc.

Sustinerea finală

 • Mai întâi, nu uita ca teza trebuie citită în prealabil de conducătorul de doctorat, deci trebuie terminată în mare parte ceva mai devreme
 • Cerere pentru aprobarea comisiei de doctorat (model pe site), însoţită de: teza tipărită, referatul conducătorului de doctorat, referat antiplagiat, procesul verbal de la susţinerea în catedră. Până pe 5 septembrie în cazul nostru.
 • În urma aprobării cererii, secretariatul va emite nişte invitaţii oficiale. Acestea trebuie luate de la Rectorat şi trimise scanat membrilor comisiei pentru ca aceştia să poată obţine, pe baza lor, Ordinul Rectorului necesar deplasării la susţinere. La susţinere probabil le vor trebui înmânate originalele.
 • Referenţii vor trimite "referatele de principiu" (mai scurte decât referatele "in extenso" de la susţinere, practic conţin doar acordul pentru susţinere).
 • Se stabileşte, de comun acord cu membrii comisiei, data susţinerii. Se face rezervare pentru sala dorită. Data susţinerii trebuie să fie obligatoriu la cel puţin două săptămâni de la data la care se va face cererea de susţinere publică. Pentru cerere vor fi necesare referatele de principiu. Aşadar trebuie o estimare a datei când vor fi primite referatele, cand se va face cererea, cand se doreşte susţinerea.
 • Se pregăteşte rezumatul tezei de doctorat. Prima pagina a rezumatului trebuie sa fie dupa modelul de pe site.
 • Cu referatele primite, şi cu data şi locul susţinerii fixate, se face cererea pentru susţinerea publică a tezei de doctorat. Cu cererea se anexează un exemplar din rezumat şi o "listă de experţi" cărora li s-a înmânat rezumatul, listă care trebuie semnată de decan şi de conducătorul de doctorat.
 • Neclar: odată cu cererea de susţinere trebuie anexată lista celor care au primit rezumatul, plus un rezumat. Rezumatul trebuie să aiba pe prima pagină, cf modelului, data şi ora susţinerii, cu stampila si semnătură de la rectorat. Dar cererea este tocmai pentru aprobarea datei şi locului susţinerii. Oul vs gaina? Rezumatul anexat cererii se va face fără a fi completata prima pagina. După ce se aproba cererea si se completeaza si semneaza/stampileaza prima pagină, se fac restul rezumatelor cu prima pagină ştampilată.
 • La un moment dat (neclar, odată cu cererea sau poate mai târziu) vor trebui date un memoriu de activitate, un CV şi o listă de lucrări.
 • Actele pentru plata comisiei, depuse cu cel puţin 10 zile inainte de susţinere la Biroul Organizare-Salarizare-Normare din cadrul Directiei Resurse Umane. Sunt necesare: copie după act identitate, adeverinţă de venit din care să rezulte funcţia şi vechimea (scanată sau original?), document de la bancă cu ştampilă din care să rezulte contul IBAN (scanat sau original?). Rectoratul va face contracte individuale de muncă care vor fi semnate de membrii comisiei la susţinere (nu cred că e treaba doctorandului sa le aducă).
 • Rezervări pentru cazarea comisiei.
 • Susţinere
 • Dosar pentru confirmarea titlului de doctor la minister (tipărit şi electronic)
 • Şomaj
 • Regrete

Labels:

Monday, September 03, 2012

Produsul a doua matrici pozitiv definite este pozitiv definit?

Raspuns: Nu neaparat

Interpretare geometrica:

Pozitiv definit inseamna:
$x^T A x >0, \forall x,$
care poate fi rescris ca produsul scalar intre $x$ si $Ax$
$x^T A x  = \langle Ax, x\rangle >0$
Asta inseamna ca vectorul imagine $Ax$ este in acelasi semiplan ca si vectorul $x$ (la dreapta liniei segmentate in figura, unde vectorul $x = OA$).

Acum, matricea B*A este pozitiv definita daca
$x^T BA x > 0, \forall x,$
care poate fi rescris ca produsul scalar intre $Ax$ si $B^Tx$:
$x^T BA x  = \langle B^Tx, Ax \rangle > 0, \forall x.$

In figura avem insa un vectorii $Ax$ (OC) si $B^Tx$ (OD, din greseala este notat Bx) care sunt amandoi in acelasi semiplan cu $x$, dar ei intre ei formeaza un unghi mai mare de 90 grade si deci produsul scalar este negativ. Deci $x^T BA x < 0$.

Importanta simetriei:
O matrice pozitiv definita are toate valorile proprii mai mari ca zero. Dar reciproca nu e intotdeauna valabila, cum se vede in cele de mai jos. O matrice nesimetrica poate avea valori proprii pozitive dar totusi sa nu fie pozitiv definita. Doar daca mai este si simetrica atunci se poate concluziona ca matrice simetrica + valori proprii > 0 implica pozitiv defninita.
A se vedea referinta: http://math.stackexchange.com/questions/4336/if-eigenvalues-are-positive-is-the-matrix-positive-definite


Concluzie: testarea valorilor proprii nu este suficienta pentru a garanta pozitiv definitia decat daca matricea este si simetrica.

Script Matlab:
% Doua matrici pos.def. al caror produs nu e pos.def.:

A = diag([0.1, 100]);
B = [1 -1; 1 1]^-1 * diag([10 0.1]) * [1 -1; 1 1];
x = [1; 0.1];

% Simetrice si eigs > 0 <=> pos.def.
eig(A)
eig(B)

% B*A nu e posdef pentru ca x'(BA)x < 0
x' * B*A * x

% desi are eigs > 0
eig(B*A)

% pentru ca lipseste conditia de simetrie
% Vezi si
% http://math.stackexchange.com/questions/4336/if-eigenvalues-are-positive-is-the-matrix-positive-definite

Labels: ,